کلیشه فلزی جهت چاپ طلاکوب و داغی

ساخت کلیشه فلزی در ضخامتهای 1/5 و 3 میلیمتر که در چاپ طلاکوب و چاپ داغی کاربرد دارد